Пенсионно осигурително АД ЦКБ-СИЛА

Национален телефон
0700 11 322
от 9:00 до 17:30
на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план

    жалби обратна връзка  за контакт  начало    
 
 
ЦКБ-СИЛА online
-ПАРТНЬОРИ
Химимпорт
ЦКБ АД
ЗАД Армеец
България Ер
ЦКБ Клуб
Клубна карта Лукойл
 

Всеки осигурен във фондовете управлявани от ПОАД ЦКБ-Сила има право на клубна карта Лукойл.
Карта може да се получи лично, след представяне на документ за самоличност, във всяко едно от представителствата на нашите партньори, както и в централен офис.
>>>

Вход за осигурени лица и осигурителни посредници
Пенсионен калкулатор
Необходими документи за отпускане на пенсия, теглене на суми, декларации и др.
Заявка са клубна карта Лукойл
Електронно досие
Представителства Закони и наредби Доходност и риск
Инвестиции

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми осигурени в ПОАД "ЦКБ - СИЛА", предстои изпращане на годишни извлечения за 2013 г.
Mолим, при промяна на адреса за кореспонденция да уведомите Дружеството, като подадете заявление  по един от следните начини:

- Лично явяване в централен офис или в представителство на наши партньори
- Чрез електронната страница на дружеството
- По Пощата на адреса на Дружеството с приложено копие на лична карта, собственоръчно заверено „Вярно с оригинала“.

Към цялото съобщение>>>
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ЦКБ-СИЛА Осигуряване
Правилници
dql
Месечно изменение на стойностите на един дял
ПОАД ЦКБ-СИЛА -ДПФ  IBAN
Публичен регистър на КФН
 ПОАД ЦКБ-СИЛА Всички права запазени за нас  често задавани въпроси  такси и удръжки  полезни връзки
Печат КФН инфо Дялове Доброволен пенсионен фонд Професионален пенсионен фонд Универсален пенсионен фонд