Пенсионно осигурително АД ЦКБ-СИЛА

Национален телефон
0700 11 322
от 9:00 до 17:30
на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план

    обратна връзка  за контакт  начало    
 
 
ЦКБ-СИЛА online
-ПАРТНЬОРИ
Химимпорт
ЦКБ АД
ЗАД Армеец
България Ер
Клубна карта Лукойл
DIANA
Вход за осигурени лица и осигурителни посредници
Електронно досие
Пенсионен калкулатор
Необходими документи за отпускане на пенсия, теглене на суми, декларации и др.
Заявка са клубна карта Лукойл
Представителства Закони и наредби Доходност и риск
Инвестиции

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с промените на КСО, влизащи в сила от 01.01.2016 г. и взето решение на УС на ПОАД „ЦКБ-Сила“, Дружеството намали таксите, събирани от всяка вноска, в УПФ “ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 4,5% и инвестиционна такса на 0,9% годишно. Промените са отразени в правилниците на фондовете ЦКБ-Сила, очаква сe одобрение от Комисия за финансов надзор.

 
ПОАД ЦКБ-СИЛА -ДПФ  IBAN
Публичен регистър на КФН
Месечно изменение на стойностите на един дял
dql Печат КФН инфо Дялове
 ПОАД ЦКБ-СИЛА Всички права запазени за нас  често задавани въпроси  такси и удръжки  полезни връзки