Пенсионно осигурително АД ЦКБ-СИЛА

Национален телефон
0700 11 322
от 9:00 до 17:30
на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план

    жалби обратна връзка  за контакт  начало    
 
 
ЦКБ-СИЛА online
-ПАРТНЬОРИ
Химимпорт
ЦКБ АД
ЗАД Армеец
България Ер
ЦКБ Клуб
Клубна карта Лукойл
DIANA
Вход за осигурени лица и осигурителни посредници
Електронно досие
Пенсионен калкулатор
Необходими документи за отпускане на пенсия, теглене на суми, декларации и др.
Заявка са клубна карта Лукойл
Представителства Закони и наредби Доходност и риск
Инвестиции

ДОКЛАД
ОТ ИЗСЛУШВАНЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕД КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА >>>>>

Сигнал до Омбудсмана на Република България
за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване >>>>>

Сигнал до Президента на Република България
за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване >>>>>

Призив
към тези, които подкрепят внесения до Омбудсмана и до Президента на Република България сигнал за противоконституционност >>>>>

Д E К Л А Р А Ц И Я  
на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. >>>>>

Към основната страница >>>>>
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ЦКБ-СИЛА Осигуряване
Правилници
dql
Месечно изменение на стойностите на един дял
ПОАД ЦКБ-СИЛА -ДПФ  IBAN
Публичен регистър на КФН
 ПОАД ЦКБ-СИЛА Всички права запазени за нас  често задавани въпроси  такси и удръжки  полезни връзки
Печат КФН инфо Дялове Доброволен пенсионен фонд Професионален пенсионен фонд Универсален пенсионен фонд